Lekarna Mačkovec skozi čas

Lekarna Mačkovec skozi čas

Lekarna Mačkovec skozi čas

Lekarna Mačkovec praznuje 10 let delovanja. 10 let vsakodnevnega razvoja, z njo sva rasla in pridobivala neprecenljive izkušnje in spomine tudi njena ustanovitelja.

Lekarna Mačkovec se nahaja v Supernovi Novo mesto, v neposredni bližini vhoda A.

O nas

Lekarna je bila odprta 10.3.2011, njena otvoritev je sovpadala z otvoritvijo Qlandie Novo mesto, ki se je pred časom preimenovala v Supernova Novo mesto.

Od začetkov delovanja lekarne smo od dveh zaposlenih prerasli v kolektiv enajstih zaposlenih. Osem nas je magistrov farmacije, dva farmacevtska tehnika in ena magistra ekonomskih in poslovnih ved. Smo kolektiv, kjer je osnovno vodilo strokovna in z znanjem podprta skrb za izboljšanje in ohranjanje zdravja ter dobrega počutja strank naše lekarne. Kolektiv je starostno raznolik. Tako se izkušnje starejših magistrov prepletajo z novimi znanji, mladostno energijo in idejami. Vse skupaj smo v letu 2019 še nadgradili z znanji digitalnega marketinga, ki ga je v naš kolektiv vnesla mlada kolegica, magistra ekonomskih in poslovnih ved. Skupaj z njo smo začeli s postavljanjem spletne lekarne. Njena zagnanost in predanost je obrodila uspeh in proti koncu leta 2019 je zaživela Spletna lekarna Mačkovec. Ta je skozi čas rasla in pridobivala na prepoznavnosti. V času epidemije Covid-19 se je umeščenost prodaje v spletno okolje okrepila tudi v lekarništvu.

Lekarna Mačkovec je že praktično od samega začetka učni center za mlade magistre farmacije, ki v času univerzitetnega izobraževanja približno 4 mesece učnega procesa opravijo v lekarni. Sem mnenja, da je naše pomembno poslanstvo, da znanje in izkušnje predajamo mlajšim generacijam. Tako dvakrat letno za 4 mesece med sebe sprejmemo po enega študenta farmacije. V tem času mu približamo delo in ga pod mentorstvom izkušenega farmacevta vključimo v vse delovne procese lekarniškega farmacevta. Menim, da sta strokovnost in sposobnost empatije ključni lastnosti lekarniškega farmacevta in ti dve lastnosti poskušamo čim bolj vzbuditi in spodbujati pri študentih, ki preživijo ta del dodiplomskega študija v naši lekarni.

Sodelovanje

Pomemben del pa je zadnja leta tesno sodelovanje z Ambulanto za klinično prehrano Splošne bolnišnice Novo mesto. Lekarna Mačkovec in jaz kot članica Slovenskega združenja za klinično prehrano (SZKP) in združenja ESPEN (Evropsko združenje za klinično prehrano) sodelujemo pri prehranskem vodenju pacientov. Prehransko stanje posameznika ima velik klinični pomen, tako iz vidika ohranjanja zdravja, okrevanja po posegih, pri različnih bolezenskih stanjih in v športni prehrani. Zelo pomembno je prehransko obravnavo približati posamezniku na nivoju primarnega zdravstvenega sistema. Tukaj ima lekarna ključno vlogo. V ta del se s svojim delom aktivno vključuje Lekarna Mačkovec.

Na koncu bi se še iskreno zahvalila vsem vam, strankam Lekarne Mačkovec, ki ste nas v teh letih obiskovali, nam zaupali in dali našemu delu smisel in potrditev.

Lepo vabljeni še v prihodnje, skupaj s kolektivom bom skrbela, da bo Lekarna Mačkovec vaša lekarna.

Sabina Repše, mag.farm.
Lekarna Mačkovec