Splošni pogoji poslovanja spletne lekarne

A   SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE LEKARNE

Dostopno na URL naslovu: https://www.lekarnamackovec.si/
Izdajatelj: Lekarna Mačkovec, Sabina Repše Šturm, mag. farm.
Naslov: Otoška cesta 5, 8000 Novo mesto
Pravna oblika: Registrirani lekarnar
Dejavnost: G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
Datum vpisa: 2. 3. 2011
Vpisna številka: 1600-58/2008
Registrski organ: Okrožno sodišče Novo mesto
Matična številka: 2411016000
Davčna številka: SI16492722
Zavezanec za DDV: DA
Odgovorna oseba: Sabina Repše
Verzija: 4 (11.2023)
Datum: 4. 11. 2023
ePošta: info@lekarnamackovec.si

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji »Spletne lekarne Mačkovec« (v nadaljevanju spletna lekarna) so sestavljeni v skladu:

 • Zakonom o zdravilih (ZZdr-2, ULRS 17/2014),
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2A, ULRS 66/2019),
 • Pravilnikom o izdaji zdravil prek medmrežja (ULRS 87/2015),
 • Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, ULRS 98/2004),
 • Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, ULRS 163/2022),
 • Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, ULRS 130/2022)
 • priporočili GZS ter mednarodnih kodeksov e-poslovanja.

S spletno lekarno upravlja Sabina Repše Šturm s.p. (v nadaljevanju upravljavec), ki je hkrati tudi prodajalec.

Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo delovanje spletne lekarne, pravice uporabnikov in poslovne odnose med prodajalcem in kupcem (v nadaljevanju tudi smiselna uporaba termina »uporabnik«).

Za izvedbo nakupa v spletni lekarni uporabnik potrebuje enolično uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je naslov elektronske pošte, s katerim bo le-ta posloval s spletno lekarno. Uporabniško ime in geslo uporabnika opredeljujeta kot kupca in ga povezujeta z ostalimi vnesenimi podatki.

Za izvedbo nakupa ni potrebna registracija.

Z registracijo uporabnik pridobi pravico do nakupa ter druge pravice, na primer obveščanje o novostih in drugih objavah, na primer nasveti ipd. Uporabnik z registracijo ali z vsakokratno potrditvijo sprejema splošne pogoje poslovanja in druge s posameznim izdelkom povezane posebne pogoje ter vse spremembe, ki jih bo upravljavec objavil na teh straneh.

Uporabniki spletne lekarne so lahko fizične ali pravne osebe.

Spletna lekarna in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji.

Spletna lekarna in pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti uredita s pogodbo, kjer opredelita splošne in posebne pogoje sodelovanja. V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastniško vlogo, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Upravljavec se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil informacije o:

 1. identiteti prodajalca – ime družbe, sedež, registrsko oziroma matično številko,
 2. kontaktnih podatkih, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta in telefon),
 3. bistvenih značilnostih blaga in storitev vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami,
 4. dostopnosti blaga ali storitev v spletni lekarni, ki naj bi bili dostopni v razumljivem roku; o dobavljivosti in roku dobave je uporabnik vsakokrat obveščen po elektronski pošti,
 5. pogojih dostave izdelkov ali izvedbe storitve in sicer najmanj o možnih načinih, krajih in rokih dostave,
 6. vseh cenah ki so jasno in nedvoumno določene s prikazom strukture cene – neto cena izdelka ali storitve, davek na dodano vrednost in stroški dostave,
 7. načinih plačila,
 8. veljavnosti ponudbe,
 9. rokih, v katerem je še možno odsto piti od pogodbe in pogojih za odstop ter morebitnih stroških vračila blaga,
 10. postopkih reklamacij in pritožb.

3. UPORABNIK

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je zaupno in znano le uporabniku.

Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Ob registraciji mora uporabnik vnesti naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • elektronski naslov (e-pošto),
 • uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte,
 • geslo v skriti obliki,
 • telefonska številka

Upravljavec ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese ob registraciji.

Prijavo in registracijo lahko uporabniki izvedejo tudi preko profilov družbenega omrežja Facebook in računa Google. Ob registraciji se bodo iz profila Facebook ali računa Google samodejno prenesli podatki o e-pošti, imenu in priimku ter naslovu URL do javnega profila uporabnika. V primeru, da ste na strani že registrirani z e-pošto, ki je enaka tisti v profilu Facebook ali računu Google, boste ob prijavi samodejno povezani v že obstoječ račun.

Z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. Ob registraciji se lahko uporabnik odloči za prejemanje obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih nagradnih igrah. Upravljavec spletne lekarne zagotavlja skladnost prejemanja obvestil s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in pristankom uporabnika za prejemanje informativnih obvestil.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva izbris osebnih podatkov, če so medsebojne obveznosti iz naslova opravljenih nakupov izpolnjene.

4. MOŽNOST NAKUPOVANJA ZA FIZIČNE OSEBE

Možnost nakupa za fizične osebe je možen na dva načina:

 • z registracijo uporabnika,
 • vsakokratnim nakupom brez registracije.

S klikom »Dodaj v košarico« uporabnik zagotavlja:

 • da je starejši od 18 let,
 • da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

Za fizične osebe veljajo omejitve nakupa zdravil brez recepta, ki jih opisujemo v poglavju 11.5.

5. MOŽNOST NAKUPOVANJA ZA PRAVNE OSEBE

Za pravne osebe, razen izvajalcev zdravstvenih dejavnosti, veljajo omejitve nakupa zdravil brez recepta, ki jih opisujemo v poglavju 11.5. Hkrati veljajo tudi zakonske omejitve gotovinskega plačevanja.

Nakupovanje v spletni lekarni za pravne osebe lahko prodajalec in kupec dogovorita s pogodbo, kjer opredelita posebne pogoje poslovanja, kot na primer:

 • način plačila – z gotovino ob prevzemu, nakazilom na račun prodajalca po ponudbi oziroma predračunu, odloženo plačilo za pravne osebe z ustrezno boniteto,
 • odstop od pogodbe,
 • vračilo izdelkov.

6. MOŽNOST NAKUPOVANJA ZA IZVAJALCE ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI

Nakupovanje v spletni lekarni za izvajalce zdravstvenih dejavnosti velja brez omejitev. Izvajalec zdravstvene dejavnosti ob nakupu vnese identifikacijsko številko ZZZS. Identiteto takšnega uporabnika ob oddaji naročila preverimo.

7. IZDELKI IN CENE

Nakupovanje v spletni lekarni poteka v slovenskem jeziku 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke uporabnik izbira in naroča iz seznama izdelkov v spletni lekarni. Za vsak izdelek, ki je ponujen v spletni lekarni, je navedena zaloga. Navkljub rednemu posodabljanju stanja zalog, upravljavec ne izključuje možnosti napak. Zato uporabnik po oddaji naročila dobi na e-pošto potrditev naročila in ostale potrebne informacije za izvedbo nakupa.

Cene v spletni lekarni so predstavljene kot spletne cene. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta v okviru ponujenih možnosti plačila.

Posebne cene v spletni lekarni so označene. Takšne cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma so veljavne tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je naročilo sprejeto v informacijski sistem upravljavca.

Vse cene v spletni lekarni so navedene v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost – DDV, razen pri izdelkih, kjer je to posebej ali drugače navedeno.

Cene izdelkov in storitev v spletni lekarni se spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi akcijskih in promocijskih cen. Kljub naporom, da bi zagotovili ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena med obdelavo naročila spremeni, bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil alternativno rešitev.

Zaradi velikega obsega in hitro spreminjajočih se izdelkov si pridružujemo pravico do napake v količinah pakiranja izdelkov. V tem primeru, bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil alternativno rešitev.

Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov. Cenik poštnine se obračunava glede na maso pošiljke:

 • do 500 g = 2,87 EUR
 • od 0,50 kg – 2,00 kg = 3,60 EUR
 • od 2,00 kg – 5,00 kg = 4,28 EUR
 • od 5,00 kg – 10,00 kg = 5,10 EUR
 • od 10,00 kg – 15,00 kg = 5,92 EUR
 • od 15,00 kg – 20,00 kg = 6,67 EUR
 • od 20,00 kg – 25,00 kg = 7,63 EUR

Plačilo po povzetju:

 • do 500 g = 3,60 EUR
 • 0,50 kg – 2,00 kg = 4,33 EUR
 • 2,00 kg – 5,00 kg = 5,02 EUR
 • 5,00 kg – 10,00 kg = 5,83 EUR
 • 10,00 kg – 15,00 kg = 6,65 EUR
 • 15,00 kg – 20,00 kg = 7,41 EUR
 • 20,00 kg – 25,00 kg = 8,36 EUR

Brezplačna dostava velja za nakupe nad 50,00 EUR. V znesek za brezplačno poštnino se ne upošteva vrednost ZDRAVIL BREZ RECEPTA.

Upravljavec si zaradi lastnosti nekaterih izdelkov pridržuje pravico, da jih ne pošilja po pošti. Takšni izdelki so posebej označeni in je njihov prevzem možen samo na prevzemnem mestu.

8. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko prodajalec potrdi naročilo, s tem ko kupcu pošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca in kupcu – registriranemu uporabniku dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (MOJ RAČUN).

V kolikor kupec ne poravna naročila v 7 delovnih dnevih z bančnim nakazilom, se naročilo samodejno prekliče. V primeru akcij mora kupec poravnati plačilo z bančnim nakazilom najkasneje do 9. ure naslednjega delovnega dne.

9. NAČINI PLAČILA

Upravljavec omogoča naslednje načine plačila s/z:

 • gotovino ob osebnem prevzemu,
 • bančnimi karticami MasterCard, Visa/Visa Electron,
 • PayPal,
 • nakazilom na račun upravljavca spletne lekarne po ponudbi oziroma predračunu,
 • plačilom po povzetju.

V primeru plačila po povzetju kupec plača stroške takšnega pošiljanja, ki so prikazani vedno, ko se odloči za to možnost.

Upravljavec registriranemu uporabniku – kupcu izda račun, ki je na voljo na portalu. Neregistriranemu uporabniku pošljemo račun po e-pošti.

V primeru plačila z debetnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba, kot je lastnik debetne ali kreditne kartice,
 • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila, razen izjemoma v dogovoru z upravljavcem spletne lekarne.

Pridružujemo si pravico do zavrnitve naročila, v kolikor kupec, ki je naročil izdelke v akcijskem obdobju, ni pravočasno izvedel plačila z bančnim nakazilom. Upoštevamo le plačila, ki jih je kupec opravil do naslednjega delovnega dne (do 9. ure) po izteku akcije. Za vsako poznejše plačilo kupcu vrnemo plačani znesek.

10. PIŠKOTKI

V spletni lekarni uporabljamo piškotke, katerih uporaba je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2. Več o piškotkih v »Politiki piškotkov«.

11. POSTOPEK NAKUPA

11.1 Sprejem naročila

Uporabnik izbira izdelke in jih nalaga v košarico. Ko izbere vse izdelke, lahko pred oddajo naročila pregleda košarico in spremeni količine izdelkov ali posamezen izdelek iz košarice odstrani. Izbere način plačila, naslov za dostavo in naročilo odda. Po oddaji naročila uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem upravljavca. Status takšnega naročila je »naročilo sprejeto« oziroma »prednaročilo« in upravljavca ne zavezuje k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler takšnega naročila ne potrdi.

Uporabnik lahko prekliče naročilo v roku dveh (2) ur od potrditve sprejema naročila.

11.2 Potrditev naročila

Če uporabnik naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Upravljavec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Upravljavec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Za blago, ki ga upravljavec nima na zalogi, je vezan izključno na dobavo s strani dobaviteljev in na čas, v katerem lahko posamezen dobavitelj dostavi izdelek do upravljavca. Po elektronski pošti upravljavec kupca obvešča o dobavi izdelkov. Če je rok dobave predolg in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči upravljavcu. Ta bo izdelek odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitno kupnino, ostale izdelke iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral.

Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in prodajalcem je tako nepreklicno sklenjena. Za naročila, ki odstopajo od pričakovanih naročil pri upravljavcu ali ta domneva, da gre za sum zlorabe, si upravljavec pridržuje pravico kontaktirati kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila iz nabora predvidenih načinov plačil ali naročilo zavrniti. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga upravljavec nima na zalogi v lastnem skladišču.

11.3 Dostava in prevzem naročenenega blaga

Upravljavec se zavezuje, da bo vsako naročilo obdelano še isti dan oziroma po izvedenem plačilu. V primeru, da zaradi kateregakoli razloga to ni možno, upravljavec o tem obvesti kupca.

Upravljavec blago pripravi, odpošlje na s strani uporabnika izbrani naslov za dostavo in ga o tem obvesti po e-pošti. Ravno tako pouči kupca o postopkih v zvezi z vračilom izdelkov, zamudo pri dostavi in pritožbami.

Upravljavec izdelke pošilja vsak delovni dan od ponedeljka do petka. Rok dobave je 2 do 5 dni. Naročila oddana od ponedeljka do petka, do 15. ure bodo poslana še isti dan, v kolikor je izdelek na zalogi. Naročila oddana po 15. uri bodo obdelana takoj naslednji dan. Naročila oddana med vikendom bodo obdelana v ponedeljek.

Za dostavo skrbi pogodbeni partner Pošta Slovenije. Za dostavo skrbi pogodbeni partner Pošta Slovenije. Pri kakovosti dostave naš pogodbeni partner upošteva naslednje standarde:

 • SIST EN 13850 Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda,
 • SIST EN 14012 Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami, in
 • SIST–TP CEN/TR 15472 Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track and trace«.

Upravljavec spletne lekarne kot odgovorna oseba za kakovost blaga in dobro distribucijsko prakso pri preusmeritvi paketa na paketomat s strani naročnika ne prevzema odgovornosti glede pogojev hrambe paketa v paketomatu.

11.4 Status naročila

Registrirani uporabniki lahko v spletni lekarni spremljajo status naročila. Statusi naročila so naslednji:

 • naročilo oddano,
 • naročilo sprejeto,
 • naročilo potrjeno/zavrnjeno/(delno) stornirano,
 • izdelki v dostavi,
 • naročilo končano.

Oddana naročila se obdelujejo v delovnem času upravljavca po vrstnem redu oddanih naročil oziroma po planiranih časovnih terminih za prevzem blaga.

11.5 Omejitve prodaje izdelkov

Upravljavec lahko omeji obseg oziroma količino izdelkov, ki jih kupec lahko kupi. Tako v skladu s prvim odstavkom 60. člena »Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini« je izdaja zdravil brez recepta omejena, in sicer:

 • Izdana količina zdravila, za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire, je za enega uporabnika največ tri pakiranja z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot. Če pooblaščena oseba sumi, da gre za zlorabo, lahko zavrne izdajo zdravila, za katerega ni potreben zdravniški recept.

»Zakon o zdravilih (ZZdr-2)« in »Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (Zzdr-2A)«, določa da je kupec – posameznik ali posameznica je določena ali določljiva fizična oseba, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira.

V kolikor upravljavec posumi na zlorabo nakupnih možnosti, lahko kupca kontaktira in/ali naročilo zavrne. Na podlagi tega določila si upravljavec pridržuje pravico, da v primeru preseženega števila enot zdravil brez recepta naročeno število enot zmanjša.

Iz navedenih razlogov si upravljavec pridržuje pravico do zavrnitve izdaje zdravil brez recepta pravnim osebam, ki ne spadajo med izvajalce zdravstvene dejavnosti in zdravil ne uporabljajo pri izvajanju zdravstvenih storitev. Izvajalec zdravstvene dejavnosti ob nakupu vnese identifikacijsko številko ZZZS. Identiteto takšnega uporabnika ob oddaji naročila preverimo.

12. PREVZEMNA MESTA

Upravljavec omogoča osebni prevzem naročenega blaga na prevzemnih mestih:

 • Lekarna Mačkovec, Otoška cesta 5, 8000 Novo mesto; Supernova.

Uporabnik ob naročilu označi prevzemno mesto, v kolikor ni izbral dostave z dostavno službo.

Osebni prevzem je možen v Lekarni Mačkovec, v okviru delovnega časa lekarne, od ponedeljka do petka od 9:00 do 19:00, ob sobotah pa od 8:30 do 13:00 ure.

13. STROKOVNA PODPORA IN SVETOVANJE

Za strokovno podporo in svetovanje ob nakupu preko spletne lekarne smo vam na voljo na telefonski številki (07) 29 26 700 ali na elektronskem naslovu info@lekarnamackovec.si.

14. VRAČILO BLAGA, REKLAMACIJE IN GARANCIJA

14.1 Vračilo blaga

Na podlagi 43.č člena »Zakona o potrošnikovih pravicah (ZVpot-UPB)« kupec ne more vrniti blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov ali je zapečateno in je kupec po dostavi odprl pečat. To pravilo ne velja v primeru, ko je prišlo do napake s strani upravljavca in izdelki niso bili uporabljeni ali odprti. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

14.2 Reklamacije

Kupec lahko odstopi od nakupa v primeru reklamacije, ko lastnosti in izgled bistveno odstopajo od opisa v spletni lekarni. Reklamacijo kupec sporoči na elektronski naslov upravljavca spletne lekarne info@lekarnamackovec.si. Upravljavec spletne lekarne bo po obvestilu pričel z reševanjem reklamacije.

V primeru reklamacije mora kupec vrniti blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv sam kupec.

Upravljavec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov v spletni lekarni. Kljub temu se lahko slike, vsebine in sami izdelki spreminjajo s strani dobaviteljev, zato lahko prihaja do manjših razlik dejansko dobavljenih izdelkov. Zato reklamacije blaga samo na osnovi slik niso mogoče.

14.3 Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi v opisu izdelka v spletni lekarni. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira upravljavca.

15. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Za delovanje spletne lekarne in izvedbe naročila obdelujemo osebne podatke uporabnikov oziroma kupcev v skladu z »Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)« oziroma »Splošno uredo o varstvu podatkov – GDPR«. Več o varstvu osebnih podatkov v Politiki zasebnosti in Politiki piškotkov.

16. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Če želi uporabnik neposredno komunicirati z upravljavcem spletne lekarne, lahko pokliče na telefonsko številko +386 7 384 45 65. Pomoč in dodatne informacije pa so na voljo tudi prekmo e-naslova info@lekarnamackovec.si.

Upravljavec bo z uporabnikom stopil v stik preko e-pošte v obliki informativnih elektronskih sporočil, če je za to uporabnik podal privolitev. Takšna sporočila bodo vsebovala:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot informativna sporočila in njihova vsebina ne bo spodbujanje k nakupu,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • možnost odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

Odjavo uporabnika od prejemanja oglasnih sporočil bo upravljavec trajno upošteval. Več o neposredni komunikaciji v »Politiki zasebnosti«.

17. OCENE, MNENJA IN PRIPOROČILA UPORABNIKOV

Ocene, mnenja in priporočila uporabnikov ter recenzije izdelkov so ena izmed pomembnih vsebin spletne lekarne, ki so namenjeni boljšemu informiranju uporabnikov. Upravljavec omogoča objavljanje mnenj samo registriranim uporabnikom spletne lekarne.

Z oddajo mnenja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja in upravljavcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih.

Upravljavec si pridržuje diskrecijsko pravico pregledovanja in objavljanja mnenj. Upravljavec ne dovoljuje objave mnenj, ki so kakorkoli žaljiva ali drugače neprimerna, in ne predstavljajo informacij o izdelkih ali storitvah spletne lekarne, ki bi bile koristne za uporabnike.

18. VARSTVO OTROK

Upravljavec na podlagi prijave uporabnika v spletno lekarno in oddajo naročila predpostavlja, da uporabnik s prijavo sprejema splošne pogoje poslovanja, med katerimi sta zahtevani polnoletnost in opravilna sposobnost uporabnika. Upravljavec ne sme sprejemati naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Upravljavec ne dovoljuje prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so neprimerni ali škodljivi za otroke.

19. OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Upravljavec ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka. Očitna napaka je po »Obligacijskem zakoniku« opredeljena kot bistveno odstopanje lastnosti izdelka in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih upravljavec v primeru vedenja ne bi potrdil oziroma sklenil kupoprodajne pogodbe. V to so vključene tudi očitne napake v ceni.

Upravljavec si pridržuje pravico, da spremeni splošne pogoje poslovanja. Spremembe splošnih pogojev poslovanja veljajo z dnem objave v spletni lekarni.

20. PRITOŽBE IN SPORI

Upravljavec spoštuje pravice potrošnikov in posluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Upravljavec spletne lekarne po najboljših močeh skrbi za zadovoljstvo uporabnikov, a se ne more popolnoma izogniti njihovemu nezadovoljstvu, ki se najpogosteje pokaže v obliki pritožbe ali reklamacije.

V teh primerih uporabnik posreduje pritožbo na telefonsko številko (07) 29 26 700 ali na elektronski naslov info@lekarnamackovec.si.

Vse spore si bo upravljavec prizadeval reševati sporazumno brez izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Lekarna Mačkovec – s srcem za vaše zdravje!